Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2019

good-life
good-life
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaheavencanwait heavencanwait

June 28 2019

good-life
9931 b3dc
Reposted fromhagis hagis viaheavencanwait heavencanwait
good-life
6772 74de 500

June 10 2019

good-life
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viaForestMan ForestMan

May 24 2019

good-life
Nikt poza nami nie wie, jakie jesteśmy słabe, kiedy jesteśmy silne, ale też na odwrót. 
— "Zdrój" Klicka
Reposted fromlovvie lovvie viaheavencanwait heavencanwait
good-life
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"

February 19 2019

good-life
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
good-life
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery

June 19 2018

good-life
good-life
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli

June 07 2018

good-life

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaLaColie LaColie

April 20 2018

good-life

March 14 2018

good-life
Będziesz kiedyś bardzo szczęśliwa. - powiedziało życie - Ale najpierw sprawię, że będziesz silna.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

March 09 2018

good-life
8489 14ca
My Blueberry Nights (2007) 

March 07 2018

good-life
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viaheavencanwait heavencanwait
good-life
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viaheavencanwait heavencanwait

February 06 2018

1601 7006
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaPicki91 Picki91
good-life
9071 bef1
Reposted fromcocomove cocomove viaiamnotarobot iamnotarobot
good-life
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl