Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

good-life
good-life
0766 9bfd
Reposted fromExplorers Explorers viaheavencanwait heavencanwait

April 26 2017

good-life
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
good-life
Musisz odejść, wiesz? Nie ze względu na dni, które uciekają w marazmie między palcami. Nie przez wzgląd na mokre wciąż oczy czy spragnioną dotyku skórę. Nie dla szybkiego znalezienia Twojego zamiennika. Ale dla dobra serca, które zaczyna mi trawić żal i zazdrość, zmieniając w osobę, którą przestaję poznawać w lustrze.
— pensieve.soup.io
Reposted frompensieve pensieve viaheavencanwait heavencanwait

April 25 2017

good-life
Zdążyłam się już przekonać, że pękające serce nie jest jedynie wymysłem poetów.
— Intruz.
Reposted fromhope hope vianicdostracenia nicdostracenia
good-life
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
good-life

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viavaka vaka

April 06 2017

good-life
“Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.”
— Piotr Adamczyk.
Reposted frombeatkazz beatkazz viagwiazdeczka gwiazdeczka

April 04 2017

good-life
Minął już jakiś czas, który pozwolił ci uporządkować w głowie całą przeszłość. Zaczęłaś trochę inne życie, z innymi ludźmi obok, z lepszymi perspektywami, z pewniejszymi nadziejami. Zamknęłaś za sobą drzwi, a później wyrzuciłaś od nich klucz. Nie chcesz już wracać, roztrząsać wszystkiego na nowo. Już wybrałaś, podjęłaś decyzję. Minione lata odeszły w niepamięć. Uśmiechasz się. Poranki stały się przyjemniejsze. Kawa smakuje lepiej. Wszystko stało się inne, piękniejsze. Jesteś weselsza, bynajmniej tak ci się wydaje, bo któregoś dnia trafiasz na kogoś, kto rujnuje wszystko jednym, jakże dotkliwym, a zarazem trafionym w samo sedno pytaniem - dlaczego jesteś nieszczęśliwa?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm

March 21 2017

good-life
8560 0a9d
osiecka.
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola

March 20 2017

good-life
4117 e1eb 500
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaitmakesmecalm itmakesmecalm

March 10 2017

good-life
3857 73ad
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viatitelitury titelitury
good-life
Reposted fromNanaya Nanaya viasexlovenmagic sexlovenmagic

March 06 2017

good-life
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Dokąd to jeszcze...
5524 c554
Reposted fromkattrina kattrina viaitmakesmecalm itmakesmecalm

February 28 2017

good-life

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viahasandra hasandra
good-life
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viabzdura bzdura

February 26 2017

good-life

February 24 2017

good-life
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaasylopath asylopath

February 23 2017

good-life

“ Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem ”

— Tadeusz Różewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl