Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

good-life
good-life
Być może pewnego dnia doznam nagle objawienia i zobaczę drugą stronę tego monumentalnego, groteskowego żartu. I zaśmieję się wtedy. I zrozumiem, czym jest życie.
— Sylvia Plath
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
good-life
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna

August 03 2017

good-life
7577 f251 500
What If (2013)

June 30 2017

good-life
4922 4912 500
Reposted fromrichardth richardth viathenatuss thenatuss
good-life

gyllenhaaldaily:

Love and Other Drugs, 2010.
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viathenatuss thenatuss

June 22 2017

good-life
nauczyłam się nie obwieszczać o połamanym niebie, nie celebrować przegranych wojen, nie wystawiać teatralnych sztuk złamanego serca. bo ramię czy mankiet do łez nie mogą być jakiekolwiek, a i tak umiera się tak naprawdę tylko w sobie, po cichu, nocą, gdy świat nie istnieje. nauczyłam się pozwalać odchodzić marzeniom od rozumu, myślom od stąpania po ziemi, ludziom ode mnie, a samemu wychodzić nie trzaskając drzwiami, bo tylko wtedy wiadomo kto zauważył nieobecność.
— Magda Wojciechowska - Milknę
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamielle mielle

June 13 2017

good-life
6516 9bdb 500
H. Poświatowska

June 06 2017

good-life
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viadoubleespresso doubleespresso

May 30 2017

May 25 2017

May 17 2017

good-life

May 15 2017

good-life
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viajustmine justmine

April 27 2017

good-life
good-life
0766 9bfd
Reposted frompikkumyy pikkumyy viaheavencanwait heavencanwait

April 26 2017

good-life
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
good-life
Musisz odejść, wiesz? Nie ze względu na dni, które uciekają w marazmie między palcami. Nie przez wzgląd na mokre wciąż oczy czy spragnioną dotyku skórę. Nie dla szybkiego znalezienia Twojego zamiennika. Ale dla dobra serca, które zaczyna mi trawić żal i zazdrość, zmieniając w osobę, którą przestaję poznawać w lustrze.
— pensieve.soup.io
Reposted frompensieve pensieve viaheavencanwait heavencanwait

April 25 2017

good-life
Zdążyłam się już przekonać, że pękające serce nie jest jedynie wymysłem poetów.
— Intruz.
Reposted fromhope hope vianicdostracenia nicdostracenia
good-life
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
good-life

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viavaka vaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl