Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

good-life
8560 0a9d
osiecka.
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola

March 20 2017

good-life
4117 e1eb 500
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaitmakesmecalm itmakesmecalm

March 10 2017

good-life
3857 73ad
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viatitelitury titelitury
good-life
Reposted fromNanaya Nanaya viasexlovenmagic sexlovenmagic

March 06 2017

good-life
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Dokąd to jeszcze...
5524 c554
Reposted fromkattrina kattrina viaitmakesmecalm itmakesmecalm

February 28 2017

good-life

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viahasandra hasandra
good-life
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viabzdura bzdura

February 26 2017

good-life

February 24 2017

good-life
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaasylopath asylopath

February 23 2017

good-life

“ Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem ”

— Tadeusz Różewicz

February 22 2017

good-life
  Jak człowiek naprawdę tak bardzo, bardzo zmarznie, to już się nigdy trząść nie przestanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromIriss Iriss viaimissthesleep imissthesleep
good-life
Pozwoliła mu żyć, tak jak chciał czy musiał. I tylko nie mogła przestać patrzeć i nie mogła przestać kochać.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromimissthesleep imissthesleep
good-life
"Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć […]”
— Asnyk
6500 3b95
Reposted frompheebs pheebs viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

February 16 2017

good-life
4902 e470 500
Reposted frommeem meem viatediousuncle tediousuncle

February 15 2017

good-life
3656 8473
Reposted fromdelain delain viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

February 14 2017

good-life
Niekiedy miał wielką ochotę pójść sobie dokądkolwiek, zniknąć stąd zupełnie; nawet podobałoby mu się jakieś ponure, odludne miejsce, żeby tylko był sam ze swoimi myślami i żeby nikt nie wiedział, gdzie on się znajduje (...), żeby mógł rzucić się na kanapę, wetknąć twarz w poduszkę i przeleżeć w ten sposób cały dzień, całą noc i jeszcze dzień.
— Fidor Dostojewski "Idiota"
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
good-life

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq viawhoever whoever
good-life

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl